Nghị Quyết Và Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Nhiệm Kỳ VI (2021-2025)

Công Cổ Phần Chè Kim Anh trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2021-2025) ngày 30/4/2021 và xin gửi Quý cổ đông Biên bản, Nghị quyết họp như sau:

  • Nghị Quyết và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Nhiệm Kỳ VI (2021-2025) : TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *