Thông Báo Về Việc Hủy Tư Cách Công Ty Đại Chúng

Công ty cổ phần chè Kim Anh thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Công bố về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Chè Kim Anh kể từ ngày 10/06/2022 theo Công văn số 4653/UBCK-GSĐC ngày 21/07/2022 của UBCKNN. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *