Đặt một câu hỏi

Trà xanh túi lọc

Trà xanh túi lọc
tra-xanh-tui-loc