Đặt một câu hỏi

Chè đen túi lọc - 50g

Chè đen túi lọc - 50g
che-den-tui-loc