^Back To Top

Kim Anh tea products

Kim Anh tea products

KIM ANH TEA JOINT-STOCK COMPANY

KIM ANH TEA JOINT-STOCK COMPANY - Address: Km 2, Highways 2, Mai Dinh - Soc Son - Ha Noi - Viet Nam Phone: 043.8843222 - Fax: 043.8840724

Factory and Processing

Factory and Processing

Kim Anh tea products

Kim Anh tea products

Equipment, production lines

Equipment, production lines

Chè Phúc Lộc Thọ - 50g


Email
Chè Phúc Lộc Thọ - 50g
Call for price
Description:

Chè Phúc Lộc Thọ
Thành phần: chè xanh thái nguyên, huơng sen
Khối luợng tịnh: 50g
Quy cách: 100 lon/ thùng
Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Độ ẩm: <= 5%
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát