^Back To Top

Kim Anh tea products

Kim Anh tea products

KIM ANH TEA JOINT-STOCK COMPANY

KIM ANH TEA JOINT-STOCK COMPANY - Address: Km 2, Highways 2, Mai Dinh - Soc Son - Ha Noi - Viet Nam Phone: 043.8843222 - Fax: 043.8840724

Factory and Processing

Factory and Processing

Kim Anh tea products

Kim Anh tea products

Equipment, production lines

Equipment, production lines

Chè nhài


Email
Description:

Chè nhài

Thành phần: chè xanh thái nguyên, huơng nhài tự nhiên

Khối luợng tịnh: 20g

Quy cách: 350 túi/thùng

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Độ ẩm: <7,5%
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát