^Back To Top

Kim Anh tea products

Kim Anh tea products

KIM ANH TEA JOINT-STOCK COMPANY

KIM ANH TEA JOINT-STOCK COMPANY - Address: Km 2, Highways 2, Mai Dinh - Soc Son - Ha Noi - Viet Nam Phone: 043.8843222 - Fax: 043.8840724

Factory and Processing

Factory and Processing

Kim Anh tea products

Kim Anh tea products

Equipment, production lines

Equipment, production lines

Chè huơng sen - 30g


Email
Description:

Chè huơng sen

Chè sen đuợc sản xuất từ nguyên liệu chọn lọc của vùng chè đặc sản Thái Nguyên và được uớp với huơng sen tự nhiên
Khối luợng tịnh: 30g
Quy cách: 150 hộp/ thùng
Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Độ ẩm: <= 5%
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát