^Back To Top

Kim Anh tea products

Kim Anh tea products

KIM ANH TEA JOINT-STOCK COMPANY

KIM ANH TEA JOINT-STOCK COMPANY - Address: Km 2, Highways 2, Mai Dinh - Soc Son - Ha Noi - Viet Nam Phone: 043.8843222 - Fax: 043.8840724

Factory and Processing

Factory and Processing

Kim Anh tea products

Kim Anh tea products

Equipment, production lines

Equipment, production lines

Latest Products

che-huong-sen-tui-loc9

Lotus scented Tea - 50g

Lotus scented Tea - 50g

Product details Call for price
che-huong-nhai

Chè hương nhài - 50g

Chè hương nhài - 50g

Product details Call for price
che-tan-cuong-thai-nguyen

Chè Tân Cương Thái Nguyên - 150g

Chè Tân Cương Thái Nguyên - 150g

Product details Call for price
che-tan-cuong-thai-nguyen-2

Chè Tân Cương Thái Nguyên - 80g

Chè Tân Cương Thái Nguyên - 80g

Product details Call for price
che-den-tui-loc

Chè đen túi lọc - 50g

Chè đen túi lọc - 50g

Product details Call for price
che-huong-sen

Chè huơng sen - 30g

Chè huơng sen - 30g

Product details Call for price
che-thao-moc-tui-loc

Chè thảo mộc túi lọc - 50g

Chè thảo mộc túi lọc - 50g

Product details Call for price
che-sen

Chè sen - 80g

Chè sen - 80g

Product details Call for price
che-phuc-loc-tho

Chè Phúc Lộc Thọ - 50g

Chè Phúc Lộc Thọ - 50g

Product details Call for price
che-xanh

Chè xanh - 80g

Chè xanh - 80g

Product details Call for price
che-huong-nhai-tui-loc-cong-nghe-cao

Chè hương nhài túi lọc công nghệ cao

Chè hương nhài túi lọc - 50g

Product details Call for price
che-huong-sen-tui-loc-cong-nghe-cao

Chè hương sen túi lọc công nghệ cao

Chè hương sen túi lọc công nghệ cao

Product details Call for price
tra-xanh-tui-loc

Trà xanh túi lọc

Trà xanh túi lọc

Product details Call for price
che-nhai

Chè nhài

Chè nhài

Product details Call for price
che-huong-sen-8g

Chè hương sen - 8g

Chè hương sen

Product details Call for price
che-huong-sen-5g

Chè hương sen - 5g

Chè hương sen - 5g

Product details Call for price
che-linh-chi-tui-loc

Linh Chi Tea

Linh Chi Tea

Product details Call for price
che-thanh-huong

Thanh Huong Tea

Thanh Huong Tea

Product details Call for price